jueves, 3 de abril de 2014

Curso federativo de Aikido en Leioa, 5 de abril 2014